Lone Østermark jørgensen

Direktør og revisor

Camilla julia løbner

Revisorassistent og bogholder